Menu:

Prestige and quality since 1991

Rimpak is an officially registered trademark. A variety of intellectual services have been offered under this brand since 1991.
Several well known projects have been developed by us in Latvia. These include
Rimpak Livonja private university, Rimpak Livonija Arbitrage and Rimpak Journal of Scientific Research & International Affairs.


Rimpak nosaukums ir oficiāli reģistrēta pakalpojumu zīme. Rimpak zīmola intelektuālie pakalpojumi tiek sniegti kopš 1991. gada. Ar šo nosaukumu ir saistāmi vairāki pazīstami projekti. Svarīgākie no tiem ir privātaugstskola Biznesa Institūts Rimpak Livonija , šķīrējtiesa Rimpak Livonija arbitrāža un zinātniski teorētiskais laikrakstsRimpak Journal of Scientific Research & International Affairs.


Название Римпак является официально зарегистрированным товарным знаком. Интеллектуальные услуги под этим брэндом оказываются c 1991 года. 
Под знаком Римпака осуществлялось несколько известных проектов. Наиболее значимые из них это – частный ВУЗ Институт Бизнеса Rimpak Livonija , арбитраж Rimpak Livonija  и научно-просветительский журнал Rimpak Journal of Scientific Research & International Affairs.